Corporate logo

Corona-virus, maatregelen en informatie

We zien dat het Coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) in Nederland verder verspreidt en het is niet ondenkbaar dat het zich nog verder zal verspreiden. Vitalis houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken.

De focus en aandacht blijft uitgaan naar de zorg aan onze cliënten, waarbij we onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen het virus, binnen en buiten onze locaties. Dat doen we in goed overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraden en Raad van Toezicht en samenwerkingspartners.

We zetten ons maximaal in om de continuïteit en kwaliteit van de zorg in goede banen te leiden én dagelijks kleine geluksmomenten te creëren, óók in het Corona-tijdperk.  Onze kernwaarden ertoe doen, meedoen en zelf doen blijven van kracht. Alles is erop gericht om de kunst van gelukkig oud zijn waar te maken.

Heeft u vragen over het coronavirus?

Kijk dan op de website van het RIVM​ www.rivm.nl of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.​ ​

Heeft u vragen over de maatregelen binnen Vitalis WoonZorg Groep?

Onderstaand vindt u de belangrijkste informatie en maatregelen op een rij voor alle betrokkenen.

Heeft u een specifieke vraag en staat het antwoord er niet tussen? Belt u dan met de:

Vitalis Corona Informatielijn voor cliënten, familieleden, mantelzorgers

040 293 35 35

De Informatielijn is 7 dagen per week van 10.00 – 15.30 uur bereikbaar.

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Over de gevolgen van het Corona-virus, zoals het exact aantal besmettingen, doen wij geen uitspraken. De maatregelen en het nieuws gaan in een hoog tempo. We zijn daarbij afhankelijk van landelijke en regionale ontwikkelingen, zoals het al dan niet testen. Tot slot willen wij ook nu de privacy van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers blijven waarborgen.

Bij een (eerste) besmetting op een locatie/afdeling informeren wij uiteraard direct de cliënt/eerste contactpersoon en directbetrokkenen van de locatie/afdeling.

d.d. 6 april heeft Vitalis WoonZorg Groep circa 35 besmette cliënten.

 

 

Onderstaande locaties zijn gesloten voor bezoek. Alleen zorgverleners mogen nog naar binnen. Mantelzorgers, familieleden en andere bezoekers worden tot nader orde helaas niet meer worden toegelaten:

 • Wissehaege
 • Peppelrode
 • Vonderhof
 • Vaandelhof
 • Wonen aan de Fakkellaan
 • Brunswijck
 • Engelsbergen
 • ’t Lint
 • Berckelhof
 • Theresia
 • De verpleegafdelingen van de WoonincPlusVitalis-locaties: De Horst/Kronehoef en Wilgenhof

Dit is een zeer ingrijpende maatregel voor cliënten, familie en naasten. We realiseren ons tegelijkertijd ook dat we niet anders kunnen: de gezondheid van eenieder gaat boven alles. Onze medewerkers zullen er de komende weken alles aan doen om nóg een stapje extra te zetten om de dagen zo fijn mogelijk te laten verlopen.

Heeft u een dringend verzoek voor een bezoek, dan denken de zorgteams op locatie (bij hoge uitzondering en binnen de kaders ) graag met u mee. 

Zelfstandig wonende huurders vragen wij om zo veel mogelijk in de woning te blijven. Naar buiten gaan of rondlopen in het gebouw leidt tot een veel grotere kans om besmet te raken of andere te besmetten. Natuurlijk kunnen wij niets verbieden. Wel doen we een dringend beroep op ieders solidariteit.

Onze dagbesteding en dagbehandeling op de locaties zijn tot nader bericht stop gezet. Enkel de dagbehandeling die noodzakelijk is voor de cliënt, wordt in goed overleg, voortgezet.

Boodschappen, de was* en andere spullen kunnen vaak in overleg met de (wijk)zorgteams worden afgegeven bij onze locaties. 

Op de locaties die volledige afgesloten zijn zorgen onze medewerkers er voor dat de spullen naar uw naaste worden gebracht.Op locaties die nog niet volledig zijn afgesloten zoals DeHorst/Kronehoef of Wilgenhof kunnen aangemelde mantelzorgers (1 per bewoner) hier zelf voor zorgen. 

Voor locatie specifieke vragen, neemt u contact op met de Vitalis Corona Informatielijn (040-293 35 35).

* Wasinstructie familie bij Corona

 U ontvangt de vieze was in een rode plastic zak met de naam van uw naaste erop.

 Advies:

Pak de waszak de eerste 36 uur nog niet uit, zodat het Virus (indien aanwezig) geen kans heeft om te overleven en mogelijk u te besmetten. Draag handschoenen bij het uitpakken van de was. Of was uw handen zorgvuldig nadat u de was in de wasmachine heeft gedaan.  

Wasvoorschriften:

Was op een standaardwasprogramma met centrifugeren;

 • Gebruik geen verkorte wasprogramma’s;
 • Temperatuur van 40°C tot 60°C én drogen in de wasdroger (minimale stand kastdroog) en/of strijken (minimale stand 150 °C: matig heet; ** op het strijkijzer);
 • Wanneer u de was met een temperatuur van minimaal 60°C heeft gewassen, is het niet noodzakelijk deze te drogen (droogtrommel) of te strijken;
 • Het gebruik van een droogtrommel en strijken worden aangeraden. Door de hitte worden eventueel achtergebleven micro-organismen gedood.

In geval van een terminale cliënt is bezoek zeer beperkt mogelijk. Overleg altijd met de Specialist Oudergeneeskunde (arts) en het zorgteam van de afdeling.

Momenteel zijn onze restaurants gesloten. Afhalen is soms wel mogelijk.

Overige dienstverlening zoals de kapper, bloedprikpost en pedicure zijn voorlopig gesloten. Het is nog niet bekend wanneer ze weer open gaan.

Naar buiten gaan is nog mogelijk voor onze bewoners/cliënten, indien:

 • het 1-op-1 gebeurt met een zorgmedewerker
 • het met gepaste afstand gebeurt
 • de cliënt niet besmet en/of ziek is
 • er geen belemmeringen zijn wat betreft gedrag en bewegingsvrijheid.

Essentieel is de afstand en de omgeving. Buitenlucht is prima. De kans op een besmetting neemt toe als bewoners/cliënten zich gaan begeven naar andere locaties, plaatsen zoals winkels.

Voor onze cliënten zijn het nu sombere, eenzame tijden door het annuleren van gezamenlijke activiteiten, sluiting van restaurants, uitblijven van niet noodzakelijke therapiesessies en natuurlijk het wegblijven van bezoek.

Waar we ons anders bij Vitalis zo inzetten voor stimulatie van geluksmomenten en de inzet van gezamenlijke kunst-en cultuuruitingen, vraagt dat nu om een andere, creatieve invulling.

Activiteitenbegeleiding, welzijnscoaches, geestelijk verzorgers, coördinatoren kunst en cultuur, therapeuten: iedereen zet zich massaal in om op gepaste wijze activiteiten te blijven aanbieden. Uiteraard blijven de maatregelen en de gezondheid van eenieder voorop staan; deze blijven gehanteerd & gerespecteerd.

Er ontstaan de meest fantastische initiatieven en acties samen met wijkbewoners, muzikanten en ondernemers op de locaties.

Er ontstaan de meest fantastische initiatieven en acties samen met wijkbewoners, muzikanten en ondernemers op de locaties. Bekijk een overzicht van lopende acties waaraan iedereen kan deelnemen.

Vrijwilligers zijn voor ons een onmisbare schakel in het zorgproces. Echter, ook hier kijken we naar wat er nog kijken met in achtneming van de landelijke en regionale richtlijnen en zijn zij net als ander bezoek nu niet welkom op onze locaties.

Als het gaat om zogeheten structurele vrijwilligers, dat wil zeggen individuele vrijwilligers die structureel ondersteuning bieden op een zorgafdeling, dan stellen we ons op het standpunt dat we hen beschouwen als medewerkers.

Vrijwilligers zijn welkom, indien zij:

 1. jonger dan 70 jaar zijn en geen onderliggend lijden hebben (en daarmee behoren tot de kwetsbaarste risicogroep conform de richtlijn van het RIVM);
 2. er geen (verdenking van) een besmetting op de afdeling is;
 3. geen klachten hebben zoals beschreven in de richtlijnen van het RIVM.

Wij volgen hiermee de regionale richtlijnen zoals deze momenteel gelden.

Bij twijfel over inzet vrijwilliger overlegt de vrijwilligerscontactpersoon met het team van de afdeling. Het zorgteam neemt hierin de beslissing.

Cliënt opname

Besmette cliënten worden niet opgenomen.

Cliënten dienen drie dagen voor opname klachtenvrij te zijn.  

Opnames lopen altijd in overleg met de desbetreffende afdeling en de Specialist Oudergeneeskunde.

Voor een inhuizing is een uithuizing nodig. Beiden brengen een verhuisbeweging met zich mee. Omdat we geen bezoek toelaten, beperken we het aantal familieleden dat zorgt voor de in- en uithuizing tot max twee personen.

We geven prioriteit aan revalidatie cliënten zodat de doorstroom doorgang kent vanuit de ziekenhuizen.

Huurders

Voor huurders waarmee al afspraken zijn gemaakt, gaat de inhuizing door. Voor nieuwe huurders en opzeggingen staat alles on hold. Er worden ook geen rondleidingen en afspraken op locaties gepland.

Crisis-opnames

Voor crisis-opnames waarbij (vermoeden van) besmetting is geconstateerd is een aparte cohort- verpleegunit in de regio beschikbaar. Ons adviseurs van het WoonincPlusVitalis Klantencentrum 040 220 22 02info@woonincplusvitalis.nl organiseren en begeleiden deze plaatsing. 

Op onze locatie Peppelrode is een aparte verpleegunit met 10 bedden waar, indien besmette cliënten niet meer op de eigen afdeling/locatie kunnen worden opgevangen, zij hier kunnen worden opgevangen en verzorgd. 

Let wel: ontwikkelingen in besmettingen kunnen leiden tot bijstelling van bovengenoemd beleid.

Noodzakelijke dienstverlening gaat tot nader gewoon door. Externe bezoekers zoals leveranciers en andere zorgverleners dienen onze maatregelen in acht te nemen gericht op het bestrijden en niet het verspreiden van het virus. Denk aan handhygiëne, contact op afstand en bij klachten weg te blijven.

Onze afdeling Huisvesting coördineert de storingsopvolging en alle noodzakelijke (onderhouds-)werkzaamheden op de locaties met inachtneming van de door ons én onze onderhoudspartijen genomen maatregelen.

Er komen geen partijen op locatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de manager van de locatie. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen om voor cliënten én medewerkers de veiligheid te garanderen.

In de algemene voorwaarden van Actiz en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om een kamer of appartement leeg te maken. Die termijn komt, zolang de coronacrisis voortduurt, te vervallen.

Vanwege het gevaar van besmetting is er geen mogelijkheid meer om de cliënt op zijn kamer op te baren. Ook mogen nabestaanden vanwege kabinetsmaatregelen enkel nog bij uitzonderingen naar een woonzorg locatie komen.

Het zorgteam op locatie zal familieleden tijdig en over het bovenstaande informeren, zodat in goed overleg de oplevering ook eerder behaald wordt.

Blijf zelf, samen met eventuele gezinsleden, goed de strikte maatregelen van het RIVM opvolgen.

 • Houd 1.5 meter afstand tot anderen, overal waar u bent
 • Was of desinfecteer uw handen regelmatig. Droog uw handen met papier of was uw stoffen handdoeken regelmatig.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en gooi deze na gebruik weg
 • Kom op zo min mogelijk (nieuwe) plaatsen.