Vitalis Peppelrode breidt Parkinson Expertise Centrum uit

Vitalis Peppelrode breidt Parkinson Expertise Centrum uit

30-05-2018

In 2016 opende Vitalis het Parkinson Expertisecentrum in Peppelrode (PEP). Nu twee jaar later is de tweede wooneenheid geopend. In de regio is deze woonvoorziening uniek; met het oprichten van het PEP sluit Vitalis optimaal aan bij de vraag die bij cliënten en hun mantelzorgers leeft. Het is het eerste centrum waar een gespecialiseerd team zorgverleners centraal zorg en behandeling biedt, samen met (para) medische behandelaars. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van behandeling te bieden zijn fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde geschoold door, en aangesloten bij het ParkinsonNet.

Lotgenotencontact vormt in deze woonvoorziening een wezenlijk onderdeel voor zowel cliënt als mantelzorger. Invulling van het Parkinson Café Eindhoven gebeurt in samenwerking met de Parkinson Vereniging en Vitalis Peppelrode, die de nodige faciliteiten en ondersteuning biedt.

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis