Trots op het multidisciplinaire team PG Vitalis Wissehaege

Trots op het multidisciplinaire team PG Vitalis Wissehaege

08-06-2017

Resultaten 2e meting “Beter af met minder Psychofarmaca” laten goede uitkomsten zien!

In mei heeft een 2e meting plaatsgevonden naar het goed toepassen van Psychofarmaca bij Pg bewoners in Wissehaege. Hiervoor is met zorgmedewerkers van de afdelingen, arts en psychologen gewerkt aan een projectplan. We hebben hierbij het doel om vanuit persoonsgerichte zorg alleen daar waar noodzakelijk psychofarmaca toe te passen. Geen gemakkelijke opgave want vele factoren spelen hierbij een rol. Wat we hebben gedaan is onbegrepen gedrag goed te analyseren door te kijken naar de persoon, samen met familie en door te kijken naar omgeving en kennis van medewerker. Maar ook samen systematisch te werken volgens het stappenplan voor afbouw van psychofarmaca.

In het najaar vindt de eindmeting van dit landelijk project plaats. Vitalis Wissehaege gaat door op de ingeslagen weg en hopen ook andere afdelingen van inspiratie te kunnen voorzien.

Klik hier voor meer informatie over het Vilans project ‘Bewust gebruik psychofarmaca’.
Of neem contact op met team op Vitalis Wissehaege: Monique de Jong m.dejong@vitalisgroep.nl of Monireh Fahimi m.fahimi@vitalisgroep.nl
Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis