PEPPELRODE GAAT VOOR DE TITEL

PEPPELRODE GAAT VOOR DE TITEL

17-03-2008

Peppelrode gaat voor de titel: meest belevingsgerichte zorginstelling.

Vanaf 1 maart kunt u uw stem uitbrengen. Elke stem telt!

In Peppelrode wordt niet voor standaardoplossingen gekozen en medewerkers kijken eerst naar de bewoner. Wat ziet en voelt deze bewoner? Dan kan zorg individueel worden besproken en verder worden afgestemd, uiteraard rekening houdend met de fase van dementie waarin een cliënt zich bevindt. “Door goed te kijken en te luisteren naar bewoner en familie hebben wij de gelegenheid om de cliënt een fijne dag te bezorgen en een warm en veilig gevoel te bieden”. Zorg professionals zijn van oudsher gewend om te kijken wat iemand niet meer kan en vervolgens deze taak over te nemen. In Peppelrode wordt de belevingsgerichte zorg aangeboden omdat uit de praktijk is gebleken dat als mensen meer zelf doen, ze meer plezier hebben en minder onrust vertonen.

Vergeet u niet uw stem uit te brengen op www.zorgvoorbeleving.nl/award-deelnemers/vitalis-peppelrode/

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis