PARKINSON EXPERTISECENTRUM IN PEPPELRODE

PARKINSON EXPERTISECENTRUM IN PEPPELRODE

15-10-2008

In 2016 opent Vitalis het Parkinson Expertisecentrum Peppelrode (PEP), een woonvoorziening binnen Vitalis Peppelrode, aan de Dominee Theodor Fliednerstraat in Eindhoven.

De ouderenzorg is in beweging en de vraag naar specifieke zorg stijgt, zo ook voor cliënten met de ziekte van Parkinson. Vitalis vindt het belangrijk om te luisteren naar de wensen van de cliënt. Daarom heeft in april 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan zowel neuroloog A. Vermeij en de Parkinson verpleegkundigen van het Catharinaziekenhuis, cliënten, hun mantelzorgers en eerstelijns zorgverleners deelnamen. De complexe zorg, die deze groep cliënten vraagt, en het voornemen tot oprichting van het Parkinson Expertisecentrum Peppelrode is op die bijeenkomst besproken en toegelicht.

Klankbordgroep praat mee

Vitalis vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling van deze woonvoorziening in een vroeg stadium de cliënt en mantelzorgers te laten meepraten over het woonklimaat en de gewenste zorg, behandeling en ondersteuning. De samenwerking met cliënten en mantelzorgers krijgt via een klankbordgroep vorm.

Wonen met zorg, behandeling en lotgenotencontact

In de regio is deze woonvoorziening uniek; met het oprichten van het PEP sluit Vitalis optimaal aan bij de vraag die bij cliënten en hun mantelzorgers leeft. Het is het eerste centrum waar een gespecialiseerd team zorgverleners centraal zorg en behandeling biedt, samen met (para)medische behandelaars. Lotgenotencontact vormt in deze woonvoorziening een wezenlijk onderdeel voor zowel cliënt als mantelzorger. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van behandeling te bieden zijn fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde geschoold door, en aangesloten bij het ParkinsonNet.

Informatie

Indien u meer informatie wenst over het PEP, kunt u contact opnemen met één van de leden van de projectgroep, mevrouw P. Elevelt (manager langdurig intensieve zorg), de heer C. van Ierland (fysiotherapeut) of de heer J. van der Stegen (specialist ouderengeneeskunde), via de receptie van Vitalis Peppelrode tel. 040 21 51 600.

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis